Perfectly Imperfect

I am God's masterpiece.

teenscoolest:

losing everything but weight

(via 199878)

Masaya ang feeling ‘pag in love.

24. June 2014

beben-eleben:

Pero mas masarap ang feeling pag busog.

(via gwapongdalagita)